Slovíčka: Rodina a životní etapy - mobilní verze

1. Rodina - slovíčka

Poslechněte si nahrávku slovíček

father (dad)
mother (mum)
husband
wife
son
daughter
brother
sister
uncle
aunt
nephew
niece
parent
cousin
grandfather (grandad or grandpa)
otec
matka
manžel
žena
syn
dcera
bratr
sestra
strýc
teta
synovec
neteř
rodič
bratranec, sestřenice
dědeček

grandson
grandmother (granny or grandma)

vnuk
babička

granddaughter
grandparents
grandchild
(plural: grandchildren)
vnučka
prarodiče
vnouče, vnoučata

stepfather
father-in-law
stepmother
mother-in-law
stepson
son-in-law
stepdaughter
daughter-in-law
stepbrother
sister-in-law
stepsister
brother-in-law
nevlastní otec
tchán
nevlastní matka
tchyně
nevlastní syn
zeť
nevlastní dcera
snacha
nevlastní bratr
švagrová
nevlastní sestra
švagr
half-sister

nevlastní sestra (jeden biologický rodič společný)
sibling
half-brother

sourozenec
nevlastní bratr (jeden biologický rodič společný)
adopted adoptovaný

 

2. Rodina - fráze

 Poslechněte si nahrávku slovíček

 

 

be named after sb - být pojmenován po 

My husband was named after his father: Peter.

 

get along/on (well) with sb - dobře vycházet s

I get on well with my cousins.

She doesn't get on well with her mother-in-law.

 

bring sb up - vychovávat

She was brought up by her grandparents.

 

fall out with sb - rozhádat se s někým 

He fell out with his younger brother.

 

get together - scházet se

Our family gets together for Christmas and Easter. 

 

grow up - vyrůst

I grew up in a big city.

 

look after sb - starat se o někoho

I must look after my brother when mum stays late at work.

 

look up to sb - vzhlížet k někomu

I look up to my sister. She graduated with red diploma.


 3.  Životní etapy 

Poslechněte si nahrávku

girlfriend
boyfriend
bride
groom
wedding
honeymoon
marriage
anniversary
přítelkyně
přítel
nevěsta
ženich
svatba
líbánky
sňatek
výročí
get married
get divorced
divorce
single parent
single mother
only child
oženit se/vdát se
rozvést se
rozvod
samoživitel
samoživitelka
jedináček
death
funeral
solitude
widow
widower
smrt
pohřeb
samota
vdova
vdovec

 

4. Children - děti

Poslechněte si nahrávku slovíček 


neonate/newborn
(1-28 days)
infant
(1 to 12 months)
novorozenec

kojenec

toddler
(1 to 3 years)
preschooler

(3 to 5 years)

batole

předškolák

school age 

(5 to 11 years)

preteen or tween
(11 to 12 years)

 

pupil 
schoolboy/girl
žák
školák
teen 

(13 and older)

young adult 
(18-21 years)
 
student

 

baby (till 1 year)
child 
(till 18 years)

označení dítěte do 1 roku

označení dítěte do 18 let

Last modified: Thursday, 17 August 2017, 3:04 PM