Idiomy s barvami

Red, white

 
 

catch someone red-handed

= chytit někoho při činu 

 red_hand
She was caught red-handed while trying to steal a wallet.

Byla chycena při činu, když se snažila ukrást peněženku.

 

 

a white lie

= milosrdná/malá lež (dobře míněná)

The cake was awful. But I had to say a white lie not to hurt her feelings.

Moučník chutnal hrozně. Musel jsem říct milosrdnou lež, abych nezranil její city.