Idiomy s barvami

Blue

 
 

out of the blue

= z čista jasna (nečekaně)

 blue

The announcement came out of the blue.

To oznámení přišlo z čista jasna.

 

 

once in a blue moon

= jednou za uherský rok

I go to the gym once in a blue moon.

Do posilovny chodím jednou za uherský rok.