Zájmena a sloveso BÝT

Osobní zájmena - Subject Pronouns

 
 

Základní tvary osobních zájmen (I, she) používáme pouze v 1. pádě (podmět; kdo? co?)

She is a teacher. Ona je učitelka.

osobni_zajmena

Pádová zájmena - Object Pronouns
V ostatních pádech (2. - 7.) používáme pádová zájmena (předmět; komu? koho? o kom? s kým?)

Steve works with them. - Steve s nimi pracuje.

padova_zajmena