Množné číslo - Plural

Tvoření množného čísla

 

 

Množné číslo tvoříme nejčastěji: 

  • přidáním koncovky –s (e.g. a book – books, a student – students),
  • přidáním koncovky es, pokud podstatné jméno končí na sykavku (-ch, -s, -ss, -sh, -x, -z), e.g. an address – addresses, a watch – watches, a bus – buses,

  • změnou koncovky y na i a přidáním přípony –es (dohromady tedy => ies) a diary – diaries

knihy