Abeceda, slovosled

1. Spelling

 

 

S anglickou abecedou jste se určitě setkali, když jste s angličtinou začínali. Její znalost potřebujete při hláskování (spelling) těžko srozumitelných nebo neznámých slov, jako jsou jména nebo adresy. 

What's your surname, madam? How do you spell that please? - Jak se to prosím píše? 

It's N-O-V-A-K-O-V-A.

receptionist