Slovíčka: Rodina a životní etapy

1. Rodina - slovíčka

Poslechněte si nahrávku slovíček

father (dad)
mother (mum)
husband
wife
son
daughter
brother
sister
uncle
aunt
nephew
niece
parent
cousin

otec
matka
manžel
žena
syn
dcera
bratr
sestra
strýc
teta
synovec
neteř
rodič
bratranec, sestřenice
 
grandfather (grandad or grandpa)
grandson
grandmother (granny or grandma)  
granddaughter
grandparents
grandchild (plural: grandchildren)  
dědeček

vnuk
babička

vnučka
prarodiče   
vnouče, vnoučata

 
stepfather
father-in-law
stepmother
mother-in-law
stepson
son-in-law
stepdaughter
daughter-in-law
stepbrother
sister-in-law
stepsister
brother-in-law
nevlastní otec
tchán
nevlastní matka
tchýně
nevlastní syn
zeť
nevlastní dcera
snacha
nevlastní bratr
švagrová
nevlastní sestra
švagr
 
half-sister

sibling
half-brother

adopted
nevlastní sestra (jeden biologický rodič společný)
sourozenec
nevlastní bratr (jeden biologický rodič společný)
adoptovaný